Gedragsmanagement Audit

Het vertrekpunt voor continu verbeteren

Met de Gedragsmanagement Audit inzicht in het potentieel van jouw organisatie!

In een serie persoonlijk gesprekken met de organisatieleiding en medewerkers komen verschillende belangrijke onderdelen aan bod zoals: De missie, visie en doelstellingen van de organisatie, de organisatiecontext en antecedenten, feedbackplanning en de manier waarop prestaties worden beloond. Met de Gedragsmanagement Audit wordt duidelijk hoe de organisatie scoort op deze essentiele onderdelen.

Zo kan het zijn dat jullie op bepaalde onderdelen al goed scoren maar dat andere gebieden juist extra aandacht nodig hebben. Na het doorlopen van de Gedragsmanagement Audit krijg je direct de eerste resultaten teruggekoppeld. Ook ontvang je een schriftelijke rapportage met de resultaten en komen wij langs om dit te presenteren en toe te lichten.

De uitkomst van de Audit maakt duidelijk op welk niveau uw organisatie opereert, wat het verbeterpotentieel is en wat nodig is dit potentieel optimaal te benutten.

Met de Gedragsmanagement Audit heeft u:

Duidelijk inzicht in het huidige prestatieniveau

Helder wat de valkuilen zijn en waar de kansen liggen (verbeterpotentieel)

De eerste stap gezet naar verbetering en effectief Gedragsmanagement

Meer over de Gedragsmanagement Audit

Deze Audit is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van Performance Management en Organizational Behavior Management en daarmee een evidence based instrument om de prestaties te meten. De Audit bestaat uit 5 onderdelen met in totaal 46 vragen. Aan elke vraag kan een score toegekend worden op een 5-puntsschaal. Voorbeeldvragen uit de Audit zijn bijvoorbeeld:

  • Is de missie/visie van de organisatie helder gecommuniceerd op alle niveau's?

  • Zijn de doelstellingen van de organisatie, divisie, afdeling, team en individu op elkaar afgestemd?

  • Worden gewenste resultaten met het daarbij behorend gedrag specifiek gemaakt?

Na het volledig doorlopen van de Audit wordt inzichtelijk hoe op de verschillende onderdelen wordt gescoord. Dit wordt uitgedrukt in percentages. Dit geeft een helder en duidelijk beeld van het huidige management van prestaties, waar de aandachtsgebieden liggen en wat het verbeterpotentieel is.

Vertrekpunt voor continu verbeteren

De uitkomst van de Audit is het vertrekpunt voor het verbeteren van prestaties en het verhogen van het werkplezier van alle medewerkers. Wanneer de organisatie dit tot een succes wil maken zijn wij er klaar voor.  Naast het verzorgen van een goed advies en een plan van aanpak kunnen wij ook begeleiden bij de uitvoering. Zo kan de organisatie echt profiteren van onze expertise in effectief Gedragsmanagement. De bewezen effectieve methodiek OBM draagt hierin bij aan meetbare en beheersbare prestatieverbetering in de toekomst.

Prestaties meetbaar verbeteren?

Vraag de Gedragsmanagement Audit aan en begin direct met het verbeteren van uw prestaties! Na uw aanvraag wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen voor uitleg en het maken van een afspraak. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met David Polinder op 0629820174 of via info@viaformance.nl

Aanvragen Gedragsmanagement Audit

Naam  
Bedrijfsnaam  
Telefoonnummer  
E-mail-adres  
Eventuele opmerkingen